Open navigation

GABINET
LOGOPEDYCZNO -

TERAPEUTYCZNY

mgr Agnieszka Goc

 

O mnie

mgr AGNIESZKA GOC

Jestem certyfikowanym terapeutą Manualnego Torowania Głosek® (MTG), logopedą i pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w „TIWAHE-Domu Terapii dla Dzieci”, pod okiem twórczyni metody SDD  - SŁUCHAM DECYDUJĘ DZIAŁAM oraz MTG Manulnego Torowania Głosek mgr Elżbiety Wianeckiej. Pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu, klasie zerowej oraz w klasach I-III.

 
 

Dla kogo

Pracuję z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej:

 • autystycznymi,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • z Zespołem Downa,
 • z afazją,
 • z alalią,
 • z dysleksją,
 • niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy

  Prowadzę wczesną naukę czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną ® dla dzieci prawidłowo rozwijających się (od ok.2,5 r.ż.), która skutecznie zapobiega dysleksji.
 

Terapia

Szkoła Krakowska

Pracuję metodą SDD (Słucham – Decyduję - Działam) Elżbiety Wianeckiej. Celem terapii logopedycznej jest uzyskanie samodzielności w mowie, piśmie i działaniu. W swojej pracy wykorzystuję m.in.
Manualne Torowanie Głosek® (MTG), Gesty Artykulacyjne (GA), Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania.

Terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie zaburzone funkcje poznawcze.

 

 • Artykulacja: Manualne Torowanie Głosek® (MTG) i Gesty Artykulacyjne (GA),
 • nauka czytania (metoda Symultaniczno-Sekwencyjna),
 • naukę pisania,
 • ćwiczenia językowe (rozumienie),
 • ćwiczenia słuchowe,
 • podstawy matematyki,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe, m.in. ćwiczenia ogólnorozwojowe, m.in. ćwiczenia funkcji wzrokowych, ćwiczenia pamięci (symultanicznej i sekwencyjnej), ćwiczenia kategoryzacji, ćwiczenia myślenia (przez analogię, przyczynowo-skutkowego i sytuacyjnego), stymulacja zabawy.

Manualne Torowanie Głosek ® - metoda stworzona przez Elżbietę Wianecką do wywoływania mowy u dzieci, które mają zaburzone naśladownictwo ruchów artykulacyjnych i nie uruchomiły powtarzania. Jest skutecznym sposobem uzyskiwania mowy u dzieci z autyzmem i z innymi zaburzeniami komunikacji językowej. MTG® pozwala uruchomić narządy artykulacyjne w sposób kierowany przez terapeutę. Terapeuta toruje ruchy narządów artykulacyjnych i wywołuje sylaby z których będą budowane wyrazy i zdania. Najskuteczniejsze efekty MTG ® przynosi u dzieci w wieku od 3 r.ż, maksymalnie do 5 r.ż. Zdarzają się także sukcesy u dzieci starszych. Terapia MTG ®, aby była skuteczna musi być prowadzona kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie.

Ciekawe strony:
www.szkolakrakowska.pl
www.konferencje-logopedyczne.pl
www.youtube.com/watch?v=caQZH_d7Avg

mgr Agnieszka Goc

 

Kontakt

Agnieszka Goc

Łapanów 60

510 723 486

e-mail: agnieszka.goc@onet.eu